חיפוש
  • Rafael Beifus

Renvoi בדין הישראלי


המשפט הבינלאומי הפרטי (וגם זה הפומבי) אינו תחום הזוכה להארה וחידושים לעיתים קרובות, ולפיכך עורכי הדין העוסקים בתחום זה עשויים להפיק תועלת מהתפתחות עדכנית אשר יצאה מלפני בית המשפט


העליון בסוגייה המוכרת כ "שאלת ה Renvoi".


3 צפיות