אכיפת פסקי חוץ בישראל

פסק דין שניתן במדינה אחת דורש הליכים מיוחדים על מנת לאכוף אותו במדינה אחרת, כאשר הנתבע אינו משלם או מכבד את פסק הדין נגדו, בין משום שאינו יכול, בין משום שאיננו מעוניין לעשות כן מסיבה אחרת. במקרה כזה על התובע לנקוט בצעדים המתאימים כפי שהם בחוק אכיפת...

קיימים הבדלים של ממש בין דיני החוזים האמריקאיים לבין דיני החוזים הישראליים, הן בשאלה מה נחשב לחוזה והן בעת משבר, בשאלה מה נחשב להפרת חוזה.

בכריתת הסכם שהצדדים לו מגיעים ממדינות שונות (כגון מארה"ב מצד אחד ומישראל מצד שני), יש לתת את הדעת ולהיזהר ממספר מכשולים הייחודיים ל...

October 18, 2017

introduction
where a will involves property that is located is another country or jurisdiction, it is an international will. In order to ensure the will is fully executed it is of utmost importance to take into consideration the laws of the country where the property i...

ניצחון לניצולי השואה: העליון הורה להעביר להם מיידית כ-200 מיליון שקל

המשפט הבינלאומי הפרטי (וגם זה הפומבי) אינו תחום הזוכה להארה וחידושים לעיתים קרובות, ולפיכך עורכי הדין העוסקים בתחום זה עשויים להפיק תועלת מהתפתחות עדכנית אשר יצאה מלפני בית המשפט

העליון בסוגייה המוכרת כ "שאלת ה Renvoi".

September 15, 2016

הוראות קוגנטיות בחוק הזר,ככלי במשפט הבינלאומי הפרטי

  

מאת עו"ד איתי כרמון

בעקבות בע"מ 594/04 היועץ המשפטי לממשלה - האפוטרופוס הכללי נ' פלוני

מבוא

בפסק דינו של בית המשפט העליון (בע"מ 594/04 היועץ המשפטי לממשלה - האפוטרופוס הכללי נ' פלוני) דן בית המשפט בשאלת קוגנטי...

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square